Lolo na Binigyan ng Php500,000 ng Isang Vlogger Bilang Tulong sa Kanyang Pang-0pera, Ngunit binawian din ito ng Buhay!
Kamakailan lamang ng kumalat ang video kung saan ibinahagi ng vlogger na si Virgelyncares ang lolo na binigyan niya ng tulong. Pinuntahan mismo ng vlogger ang mag-asawa upang personal na maiabot ang tulong na ibibigay niya. Noong una ay ayaw tanggapin ni Tatay ang ibinibigay ng vlogger na pera ngunit nakumbinsi niya rin ito.
Nagbigay ng kalahating milyon o Php500,000 ang vlogger mula sa mga taong nagdonate sa kanya para kay Tatay upang maipagam0t at mapa-0pera ang buk0l sa mukha ni Tatay.

Ilang taong inalagaan ni Nanay si Tatay at hindi niya ito iniwan at pinabayaån. Mabait umano ang mister ni Nanay at wala siyang naging pr0blema rito. Ngunit isang balita ang hindi inaasahang nangyari -- binawiån na ng buhay si Tatay.

Ayon kay Nanay, nagpatingin sila sa espesyalista upang maipagam0t si Tatay at magamit ang binigay ng vlogger na tulong. Napag-alamang may acute tum0r si Tatay, ngunit ang dahilan ng kanyang pagpån4w ay komplikasyon sa pus0 at heårt failurë.
Labis naman ang padadålamhati ni Nanay sa nangyari. Gayunpaman, nilalakasan pa rin ni Nanay ang kanyang loob. Nagpaabot pa si Tatay ng kanyang pasasalamat bago ito bawiån ng buhay kay Virgelyn at sa ibang pang mga taong nagbigay sa kanya ng tulong.No comments