Watch! 7-Anyos na Bata sa Rizal, Binawiån ng Buhay Matapos Ihåmbalos sa Kalsada ng Ama!Responsibilidad ng mga magulang ang kanilang mga anak kaya bilang mga magulang ay kailangang panatilihing ligtas at maiwas sa kapahamåkan ang mga bata. Ngunit tila kabaligtaran ang nangyari sa isang 7-anyos na bata dahil mismong sarili niyang ama ang kum1til sa kanyang buhåy. Mapapanood ang video mula sa CCTV footage kung paano ihåmbål0s sa kalsada ng ama ang walang kamuwång-muwång na bata.Mapapanood din na makailang ulit niyang pinagsusunt0k ang sarili niyang anak. Nakahub0't hubåd ang susp3k habang ginagawa ang krim3n.

Ayon sa ulat, lul0ng sa dr0gå ang susp3k nang gawin ang karum4l-dumål na krim3n. Napasigaw na lamang ang mga residente sa ginawa ng lalaki. Kinuy0g naman ang susp3k at agad nahuli ng mga awt0ridad.

Dinala sa ospitål ang bata ngunit binåwian ng buhay habang ang kanyang ama ay iniunt0g ang ul sa pader ng kulungan at kinalaunan ay binawiån na rin ng buhay.


No comments