Dalawang Bata, Nakuhanang Naglalaro at Tumatalon sa Mataas na Gusali!Marami na ang mga nababalitang napapahåmak na mga bata at kadalasan, ay dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Sa isang iglap lang ay maaaring may mangyaring hindi maganda katulad na lamang ng video ng dalawang bata na ito na talagang nakakabahåla at nakakapanginig ng tuhod. Sa video ay mapapanood ang dalawang bata na nasa tuktok ng isang gusali na maaaring maging dahilan ng kanilang kapahåmakan.
Tila walang tak0t ang isang bata na tumatalon sa pagitan ng dalawang matataas na gusali. Mapapanood kung paano tumawid ang batang lalaki sa magkabilaang building na talaga namang nakakatak0t. Ayon sa ulat, nasa 20 palapag ang taas ng gusali kung saan naroroon ang dalawang bata.
Umabot na sa 39k shares ang nasabing video at halos lahat ng komento ay ang tanging sinisisi ang kapabayaan ng mga magulang ng dalawang bata.

No comments