"Walang Bakante sa Ospital Basta Pobre ang Pasyente"Nakakalungk0t lamang isipin na kadalasan ay hindi pantay-pantay ang tingin sa mga tao. Nakabase sa estado sa buhay, pananamit at pustura ang pagtrato sa mga tao. Kung maganda kang manamit at marami kang salapi ay tiyak marami ang mataas ang tingin sayo at marami ang nagbibigay galang sa iyo. Ngunit kung wala kang salapi at marumi ang iyong kasuotan ay walang papansin sa iyo at kadalasan mababa ang tingin sa'yo ng mga tao.

Katulad na lamang ng nangyari sa isang lalaki sa Negros Oriental Provincial Hospital. Masåma ang pakiråmdam ng lalaki kaya minabuti niyang dalhin ang sarili sa naturang ospital.

Ngunit dahil wala siyang kakayahang magbayad ng kuwarto ay sa labas na lamang siya ginam0t. Labis na nakakaåwa ang kalagayan ng lalaki dahil tila hinång-hinå na ito ngunit hindi manlang siya naasikaso katulad ng pag-asikaso sa ibang mga pasyente.
Sa labas lamang siya ng hospital at nakaupo mag-isa habang nagpapagaling. Dito ay makikïta natin na marami sa ating ang bumabase sa estado ng buhay ng tao.

Kahit na may karåmdaman na ay hindi ka bibigyan ng importansya dahil wala kang pambayad o salapi.

No comments