Isang Lalaki sa Thailand, May Walong Magagandang Asawa!Viral ngayon ang isang lalaki sa social media dahil hindi lamang isa o dalawa ang kanyang asawa, kundi walong magagandang babae. Sa isang interview ay isa-isang pinakilala ng lalaki ang kanyang mga naggagandang asawa. Tila magkakaibigan at iisang pamilya lamang silang lahat kung pagmamasdan at tila normal lamang ito sa kanila.Unang ipinakilala ng lalaki si Sprite, ang ikalawa naman ay si Nong Al, ikatlo ay si Nong Nan, ang ika-apat ay si Maprang, ika-lima ay si Peary, ang ika-anim naman ay si Nong Muay, ang ika-pito ay si Nong Mild.

Habang ang ika-walo niyang misis na si Nong Film ay hindi niya kasama dahil nag-aaral umano ito sa malayong probinsya.
Ani ng lalaki sa interview, "Ang pamilya ko ay katulad lamang din sa ibang mga regular na pamilya parang magkakapatid lang kami dito sa bahay, parang mga ate at kuya."

"Tinutulungan namin ang bawat-isa at inaalagaan namin ang bawat isa namumuhay lang kami ng normal pero di parin nawawala na sila ay aking mga asawa," dagdag pa nito."Ang pagmamahal ko sa kanila ay pantay-pantay walang lamangan, lahat sila ay napupunan ko ng pangangailangan."


No comments