Lolo na Isang Delivery Rider, Bumuhos ang Tulong na Natanggap Matapos Maaksïdente!Bumuhos ang tulong na natanggap ng isang lolo na naaksïdente noon habang siya ay nasa daan. Si Tatay Edgardo Evesa ay isang Food Panda Rider na tinulungan ng maraming netizens matapos ipaghingi ng tulong ni Dickieboi TV sa social media. Nauna na din siya nagbigay ng sapatos, elbow at knee pads, langis, at kung ano pang maaaring ibigay kay tatay.
Sa ngayon ay nagpapagaling na si Tatay Edgardo sa kanyang mga natam0ng sugåt at gal0s nang siya ay maaksidënte sa daan.

Labis naman ang pasasalamat ni tatay Edgardo sa mga taong lubos na nag-alala at nagbigay sa kanya ng maraming tulong. Sa kabila ng edad ni tatay Edgardo ay patuloy pa rin siyang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya.

Marami naman ang labis din na nagpasalamat sa mga tumulong kay Tatay Edgardo. marami din ang sumaludo sa kanya dahil kahit na may edad na siya ay patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho.

No comments