Anak, Humiling sa Ama na Makarga Siya sa Mga Huling Sandali Niya!
Isa na marahil sa pinakamasåkit na mangyayari ang mawala ang taong pinakamamahal natin. Kung iisipin ay napakaikli lang ng ating pananatili sa mundo kaya marapat na gawin natin ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Ngunit, napakasåklap kung mangyari sa atin ang nangyari sa isang ama na nasa larawan dahil hindi pa niya halos nakakasama ang anak dahil binawian na rin ito ng buhay.
Sa murång edad ng anak niya ay may malubhå na itong karamdåman na naging dahilan ng kanyang pagpånaw. Sa mga huling sandali ng bata sa mundong ibabaw ay may isa itong hiniling sa kanyang ama at ito ang makarga siya. Dahil dito ay kumir0t ang pus0 ng kanyang ama at pinipigil ang luhång babagsåk sa kanyang mukha.
Kinarga niya ang anak na malapit ng mawalå sa kanya. Marahil ay nais ng bata na maramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama sa kabila ng masåkït at pahiråp na nararamdåman niya dulot ng kanyang karåmdaman.

Labis naman ang pakikïramay ng mga netizens sa naulilång pamilya ng bata lalong lalo na sa ama nitong nasa larawan.

No comments