Ama, Labis ang Tuwang Naramdaman Nang Makapagtapos Ang Anak sa Pag-aaral!
Lahat ng magulang ay walang ibang hinihiling kung hindi ang mapabuti ang kalagayan ng anak. Handa sila gawin ang lahat upang mabigyan at matustusan ang pangangailangan ng anak katulad ng pag-papaaral, pagpapakain, pagbibigay ng maayos at komportableng tahanan, at iba't ibang mga kagamitan. Kahit na mahir├ąp ang buhay ay nagsusumikap ang mga magulang na maitaguyod ang kanilang anak upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan.
Bilang sukli naman ng mga anak ay marapat lamang na pagbutihin ang pag-aaral at maging mabuting anak para sa magulang. Ito ay pinakita ng isang anak matapos na makatapos sa pag-aaral. Dala ang kanyng mga medalya at suot ang toga ay ipinakita niya sa kanyang ama ang reward ng pagsasakripisy0 ng ama para mapag-aral lamang siya.
Kung mapapansin sa larawan ay halos mapaiyak sa tuwa ang ama nang makita ang pinag-aral na anak. "Worth it" kumbaga ang mga ginawa niyang pagtatrabaho. Dahil ang tugumpay ng anak ay tagumpay rin ng magulang.

No comments