Isang Ina, Gumagapang sa Lupa Para Lang Mabuhay Silang Mag-ina Matapos na Iwan ng Kinakasama!
Hindi napigilan ng vlogger na si Virgelyncares nang madatnan niya ang mag-ina sa gitna ng tubuhan na halos wala ng makain. Naabutan ng vlogger ang anak na nagbabakasakali pang may makuhang pagkain sa kanilang mga tanim. Hindi na makalakad ang ina at ginagapang na lamang ang sarili sa lupa para makakilos at makagawa pa ng paraan para mabuhay silang mag-iina.
Hinihila na lamang ni Gina ang kanyang mga paralisadong paa para lamang makakilos siya at makagawa ng gawain bahay.

Tinutulungan si Gina ng kanyang panganay na anak sa pagtatanim upang may kitain sila na pera at may matustos sa pang araw-araw ngunit hindi ito nagkakasya sa kanila. nadatnan pa ng vlogger ang bunso na kumukuha ng tanim para maidagdag sa kanilang kakainain.

Lubhang mahiråp ang buhay ni Gina dahil bukod sa hindi na ito makalakad at sa pagiging salat sa buhay ay iniwån pa sila ng kanyang kinakasama simula ng hindi na ito makalakad. Dahil dito, bumuhos ang mga luha ni Virgelyn dahil sa awå na nararamdaman niya para sa mag-iina.
Nagbigay ng tulong ang vlogger at ito ay lubos na ipinagpasalamat ni Gina dahil napakalaking tulong na nito para sa kanila lalo na atr wala siyang hanapbuhay bukod sa pagtatanim. Layunin ng vlogger na makatulong sa mga taong nasa laylayan at lahat ng mga nagbibigay sa kanya ng mga donations at mga kinikita sa pag-vavlog ay ibinibigay niya rin sa iba.No comments