Batang Pinagsasabay ang Pag-aaral at Pagtitïnda ng Sampaguita, Nakatulog sa Tabing Kalsada!
Marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng matinding kahiråpan. Isa sa mga labis na naaapektuhan ang mga kabataan. Ang ilan sa mga kabataang ito ay hindi nakakapag-aral at maaga nang namumulat sa reyalidad. Kadalasan, makikita natin silang naghahanapbuhay sa murång edad. May mga nagtitinda ng sampaguita o hindi kaya namamalim0s para lamang may makain sa araw-araw.
"Sana malayo ang marating mo baby boy. Sana maging inspirasyon 'to sa mga kabataan. Sana may magbigay sa kaniya ng scholarship."

Ani ng isang concerned netizen na kumuha ng larawan ng isang batang nakatulog sa tabing-kalsada. Nakaupong natutulog ang bata habang hawak ang libro at sampaguita. Kakatapos lamang umano ng klase ng bata at tila mababakas sa kanyang istura ang pag0d na kanyang nararamdaman.
Marahil ay nakatulog na siya sa sobrang pag0d sa pagtitïnda ng sampaguita at pag-aaral. Kinakailangan niyang maghanap-buhay upang kumita ng pera at may makain sa araw-araw. Ang pag-aaral ay mahalaga rin para sa kanya upang makapagtapos nang sa gayon ay makahanap siya ng maayos na trabaho paglaki niya.

No comments