61-Anyos na Lolo, Nakapagtapos na sa Junior HS ng ALS Program at Handa na Mag-Aral Bilang Senior HS!
Pangarap ng marami ang makapagtapos ng pag-aaral. Iba't-iba ang kanilang dahilan, ang ilan ay upang magkaroon ng magandang trabaho para sa kanilang kinabukasan at ang ilan naman ay upang mapatunayan ang kanilang sarili katulad ng isang lolo sa Mondragon, Northern Samar. Dahil sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral.
Nag-enroll si Lolo Merit sa ALS Program upang patunayan na kaya pa rin niyang makatapos sa pag-aaral sa kabila ng kanyang edad. Kuwento ni Teacher Eva, kahanga-hanga umano talaga si Lolo Merit dahil sa determinasyon nitong makapagtapos sa pag-aaral.

Ang determinadong lolo ay kinilalang si Lolo Merit Marejano, 61-anyos. Matagumpay siyang nakapagtapos sa Junior High School at ipagpapatuloy pa niya ang pag-aaral bilang senior high school.
Ito ay isang patunay na sa kabila ng edad ni Lolo Merit ay kaya pa rin niyang tuparin ang kanyang pangrap. Isang malaking karangalan ang makapagtapos ng pag-aaral lalo na kung binuhos mo ang buong determinasyon mong makapagtapos.


No comments