Isang Estudyante, Matiyagang Naglalakad ng 4 Kilometro Makapasok Lamang sa Paaralan Kahit na Iisa Lamang ang Paa!
Upang maabot ang pangarap sa buhay ay kinakailangan ng pagsisikap at determinsayon sa buhay. Kinakailangan din ng mahabang pasensya dahil ang pag-abot ng pangarap ay hindi makukuha sa madaling paraan at lahat ng bagay ay pinaghihiråpan. Katulad na lamang ng isang estudyanteng nakapag-tapos ng pag-aaral sa elementarya sa kabila ng kanyang kapansånan.
Kinilala ang estudyanteng ito na si Jean Areja Derapal. Matiyaga niyang nilalakad ang halos humigit apat na kilometrong layo.

Nairaos ni Jean ang anim na taon na pag-aaral sa elementarya. Dahil sa dedikasyon niya na makapagtapos ng pag-aaral ay marami ang lubos na humanga sa kanya. Kasama na rito ang nagbahagi ng kanyang mga larawan sa social media, ang kanilang punong-guro na si Junar T. Mahilum.

Ayon kay Jean, ang edukasyon ay lubhang mahalaga para sa kanya dahil ito ay panghabang-buhay na nasa kanya at walang sinuman ang makakakuha nito. Ginawaran din si Jean ng paaralan kung saan siya nakapagtapos ng elementarya dahil sa ipinakitang dedikasyon ito na makapag-tapos kahit na iisa lamang ang kanyang paa.

Ang kalagayan ni Jean ay hindi naging hadlang sa kanya upang makapag-aral bagkus ay ginawa niya itong såndata upang maipakita sa lahat na kaya niyang abutin ang kanyang pangarap kahit pa iisa lang ang paa niya.
Dahil sa nag-viral na post na kwento ni Jean ay marami ang lubos na humanga sa kanya. Naging inspirasyon din siya sa maraming tao. Nais ni Jean na magkaroon ng artificial na paa at pangarap din niyang maging isang doktor balang araw upang matulungan ang katulad niya. Nais niyang magbigay ng pag-asa sa mga tao at huwg panghihinaan ng lo0b at pag-asa sa buhay.

No comments