Dakilang Doktor, Sinagip ang Buhay ng Isang Pasyente Habang Kritikal naman ang Buhay ng kanyang Ama!
Hindi madali ang pagiging isang doktor. Sa kanila nakasalba ang buhay ng mga tao. Kung tutuusin ay tila isa silang bayani dahil sa pagsagip ng buhay ng mga tao ang kanilang trabaho.

Hinangaan naman ng mga netizen ang isang 55-anyos na doktor na si Dr. Zhang Xinzhi mula sa Anhui, China. Nasagip niya ang buhay ng kanyang kanyang pasyente kahit na alam niyang hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang ama.Habang nakahiga ang kanyang ama sa kanyang higaan, tnawag ng kanyang pinagtatrabahuhan na ospital si Dr. Zhang upang sumalang sa isang emergèncy operati0n ng isang pasyente roon.

Kinailangan ni Dr. Zhang magdesisyon, kung maglaan pa siya ng ilang kinuto sa kanyang ama o umalis muna para sagipin ang buhay ng isang pasyente. Pinili niyang sagipin ang buhay ng kanyang pasyente dahil ito ang kanyang propesyon, ang sagapin ang buhay ng iba.


Bago iwan ang kanyang ama ay sinabi niya na may nangangailangan ng tulong niya. Ngumiti naman ang kanyang ama sa kanya dahil alam niya kung anong klaseng propesyon ang mayroon ang kanyang anak.

Habang nasa kalagitnaan ng operasy0n si Dr. Zhang, nakatanggap siya ng tawag at sinabing pumanaw na ang kanyang ama. Labis niyang pinagsisihan ang hindi paglaan ng ilang minuto sa kanyang ama kahit alam niyang hindi na ito magtatagal.


Tahimik lang si Dr. Zhang habang nasa operasy0n at hindi sinasagot ang ano mang tawag dahil mas nagfocus siya sa kanyang trabaho at pagsagip sa buhay ng kanyang pasyente.


Nang matapos ang operasy0n ay hindi na napigilang ni Dr. Zhang na umiyak dahil sa pagpanåw ng kanyang ama. marami naman ang humanga sa kanya dahil mas pinili niyang sagipin ang buhay ng iba kaysa mamalagi pa sa tabi ng kanyang ama na mawawala na din sa mundo.

1 comment: