Ina na 75-anyos na may dalawang anak na may sakit sa pag-iisip, Humihingi ng tulong


Isang dating Guro ang humihingi ng tulong para sa kanyang dalawang anak na may sakit sa pag-iisip.

Kahit 75-anyos na si Lola Rosalinda, Inaalagaan nya pa rin ang kanyang dalawang anak na yung isa ay may pagka-bayolente pa.
Mas mahirap pa ang kanilang sitwasyon ngayon dahil sa pandemya, Hindi makapag-hanapbuhay ang matanda.Wala pang natatanggap na pensyon ang matanda at nabaon pa ito sa utang.

Nababakabag ang kanyang isip na ngayo'y matanda na sya. Iniisip nya kung mawala sya sino ang tutulong sa kanyang dalawang anak."Nagdadasal ako sa Panginoon, 'Panginoon, tulungan mo ako.Pagalingin mo ang aking mga anak.Kasi mahirap mahiwalay sa mga anak na mas mahal mo sa iyong buhay. Naaawa talaga ako sa kalagayan ng aking mga anak,"- Naluluhang saad ni Lola Rosalinda.No comments